Čanj Letovanje 2020

Predlog cenovnika od 1.10.2015

MESTO I OBJEKAT USLUGA

CENA DNEVNOG

(POLU) PANSIONA

ZA OSNOVNE ŠKOLE

IX, X 2016.

CENA DNEVNOG

(POLU) PANSIONA

ZA SREDNJE ŠKOLE

IX, X 2016..

VELIKO GRADIŠTE

ODMARALIŠTE “SREBRNO JEZERO”

PP

PA

1.900,00 RSD

2.070,00 RSD

2.030,00 RSD

2.200,00 RSD

VRNJAČKA BANJA

T.N. “BORJAK”

ODMARALIŠTE “SLATINA”

PP

PA

PP

PA

1.650,00 RSD

1.800,00 RSD

1.730,00 RSD

1.900,00 RSD

1.750,00 RSD

1.930,00 RSD

1.850,00 RSD

2.030,00 RSD

 

KOPAONIK

HOTEL  “ OLGA DEDIJER”**

PP

PA

1.900,00 RSD

2.070,00 RSD

2.030,00 RSD

2.200,00 RSD

 

CENA ZA OSOBE STAROSTI PREKO 19 GODINA, SMEŠTENE SA GRUPOM, UVEĆAVA SE ZA 20%    CENE PANSIONA.

1.Pansionske usluge obuhvataju smeštaj: (u dvokrevetnim, trokrevetnim, četvorokrevetnim i petokreventim sobama) po principu jedna osoba – jedan ležaj (sve sobe su sa TWC-om). Za vaspitače se odobrava smeštaj u dvokrevetnim sobama. Ishrana je na bazi punog pansiona (doručak, ručak, večera) ili polupansiona (doručak, večera). Posluživanje je na bazi klasične usluge.

2. Odobrava se 1 gratis za vaspitača na 10 plative dece

3.Dinamika plaćanja: u više mesečnih rata uz obezbeđenje garancije plaćanja, s tim što poslednja rata dospeva najkasnije do 20.06.2016. godine.

4.Ostali uslovi: U cenu je uračunat PDV i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja u objektu. Boravišna  taksa nije uračunata u cenu pansiona. iUz dostavljenu potvrdu iz škole da se ekskurzija izvodi po planu i programu Ministarstava prosvete, deca su oslobođena plaćanja boravišne takse. Cena boravišne takse za odrasle: Veliko Gradište 60,00 dinara, Vrnjačka Banja 120,00 dinara, Kopaonik 100,00 dinara.

5. Cena prolaznog ručka: 500,00 dinara po osobi. Vozač i vodič po autobusu imaju gratis na grupu.

Cene su promenljive u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu ili znatnog rasta cena roba i usluga prema podacima Republičkog Zavoda za statistiku.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja „RECREATOURS“-a.

Štampa El. pošta